Integratie van de sociale maribel in de dmfa vanaf 1 oktober 2018

Auteur: Els Poelman
Datum:

De subsidie sociale maribel wordt voortaan berekend op basis van de dmfa, zodat de sectorfondsen sneller en op een uniforme manier hun informatie kunnen inzamelen.

PRINCIPE

De sociale maribel subsidie financiert bijkomende tewerkstelling in bepaalde non-profitsectoren. Er is een aanvraag- en opvolgprocedure, tot nog toe via een dubbel circuit:

  • via de dmfa voor de loon- en arbeidstijdgegevens
  • via een parallel circuit, vaak nog op papier, voor alle aanvullende gegevens

In het kader van de administratieve vereenvoudiging zullen de sociale maribel fondsen voor de bepaling van het subsidiebedrag nog uitsluitend werken met de dmfa. De informatie van het parallel circuit moet dus toegevoegd worden in de dmfa.

De nieuwe werkwijze is een feit vanaf het vierde kwartaal 2018. Om de continuïteit van de subsidiëring te verzekeren zullen de fondsen het parallel circuit nog laten bestaan tot en met het eerste kwartaal 2019. Daarna zal het afgeschaft worden, uiteraard mits positieve evaluatie van het nieuw systeem.

NIEUWE INFORMATIE IN DE DMFA

Voor elke gesubsidieerde werknemer worden drie nieuwe gegevens gevraagd:

  • het aantal gesubsidieerde uren per week
  • niet onderworpen vergoedingen, gesubsidieerd via de sociale maribel
  • andere subsidies dan de sociale maribel

1. Het aantal gesubsidieerde uren per week

Bedoeld wordt het aantal uren per week, gefinancierd via de sociale maribel - bijvoorbeeld:

aantal uren/week werknemer

gesubsidieerd voor

aantal gesubsidieerde uren in dmfa

38 u (voltijds)

voltijds equivalent

38 u

38 u (voltijds)

0,80 voltijds equivalent

30,40 u (= 38 u x 0,80)

19 u (voltijds is 38 u)

0,50 voltijds equivalent

19 u (= 38 u x 0,50)

25 u (voltijds is 36 u)

0,25 voltijds equivalent

9 u (= 36 u x 0,25)

 2. Vergoedingen niet onderworpen aan sociale zekerheid, maar gesubsidieerd via de sociale maribel

Het gaat uitsluitend om volgende vergoedingen: dubbel vakantiegeld, tussenkomst woon-werkverkeer, gewaarborgd loon aan een belastbaar bedrag (vanaf de 2e week arbeidsongeschiktheid voor arbeiders en bepaalde bedienden), kamppremie, vergoeding onderhoud werkkledij, terugbetaling kosten professionele verplaatsingen.

Deze vergoedingen staan niet in de klassieke dmfa - voor gesubsidieerde werknemers moeten ze dus toegevoegd worden.

3. Andere subsidies dan de sociale maribel

Het gaat om alle subsidies toegekend voor dezelfde werknemer, die wegens het cumulverbod zullen verrekend worden met de subsidie sociale maribel: aftrek op het nettoloon wegens activering van een uitkering, terugbetaling educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof, Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), financiering in het kader van de sociale inschakelingseconomie (SINE), tegemoetkoming in de loonkost van een GESCO-statuut,   …

Die andere subsidies staan niet in de klassieke dmfa en moeten zoveel mogelijk toegevoegd worden. Conform de afspraak met de RSZ en de sociale maribel fondsen zullen de sociale secretariaten in de dmfa uitsluitend de subsidies opnemen, bekend in de loonberekening. In de praktijk is dat de activering van een uitkering in de systemen Activa en “Impulsion Jeunes”. In de dmfa komt het kwartaalbedrag aan uitkering, doorbetaald aan de werknemer en afgetrokken van diens nettoloon.

De fondsen zullen het bedrag aan subsidies, andere dan de activering, tijdelijk nog opvragen bij de werkgevers zelf. Op termijn zullen de fondsen overgaan naar rechtstreekse communicatie met de authentieke bronnen, dit zijn de instanties die deze subsidies toekennen.

INFORMATIECAMPAGNE

Betrokken werkgevers werden op drie manieren geïnformeerd:

  • via het sociale maribel fonds van hun sector
  • via de portaalsite van de RSZ: Onderneming - Nieuws - Sociale Zekerheid
  • via hun sociaal secretariaat: klanten van Partena werden via een e-mailing van 18 oktober 2018 geïnformeerd over de impact in de loonadministratie en de manier waarop Partena de bijkomende gegevens inzamelt en verwerkt