Indexeringsregel mobiliteitsvergoeding gekend

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Zowel het bedrag van de mobiliteitsvergoeding (‘cash for car’) als het belastbaar voordeel dat eruit voortvloeit worden jaarlijks geïndexeerd. Het indexeringsmechanisme en de indexeringscoëfficiënt 2019 werden recent bekendgemaakt.  

Omvang van de mobiliteitsvergoeding en het belastbaar voordeel

Zowel de mobiliteitsvergoeding als het belastbaar voordeel worden berekend aan de hand van een formule.

De mobiliteitsvergoeding berekenen we als volgt: cataloguswaarde van de ingeleverde bedrijfswagen (of de bedrijfswagen waarvoor men in aanmerking komt) x 20 % x 6/7. Neemt de werkgever de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste, dan bedraagt het percentage 24%. Betaalde de werknemer een eigen bijdrage voor de bedrijfswagen, dan daalt het bedrag van de mobiliteitsvergoeding met deze eigen bijdrage.

Om het belastbaar voordeel te berekenen gebruiken we de volgende formule: cataloguswaarde van de ingeleverde bedrijfswagen (of de bedrijfswagen waarvoor men in aanmerking komt) x 4 % x 6/7. Betaalde de werknemer een eigen bijdrage voor de bedrijfswagen, dan daalt het bedrag van het belastbaar voordeel met deze eigen bijdrage.

Indexering

Op 1 januari van elk jaar worden de cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding wordt berekend en het belastbaar voordeel op eenzelfde wijze geïndexeerd.

Voor de wijze van indexering maakt men gebruik van een nieuwe index, de afgevlakte mobiliteitsindex. Om de indexeringscoëfficiënt van het huidige jaar (N) te bepalen wordt de afgevlakte mobiliteitsindex van december van het jaar dat voorafgaat (N-1) gedeeld door de afgevlakte mobiliteitsindex van december van het voorlaatste jaar dat voorafgaat (N-2).

Voor 2019 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 1,0188 (= 101,86 (afgevlakte mobiliteitsindex december 2018)/99,98 (afgevlakte mobiliteitsindex december 2017)).

Deze indexeringscoëfficiënt zal, met retroactieve uitwerking sedert 1 januari 2019, worden toegepast op de mobiliteitsvergoedingen (en de belastbare voordelen die eruit voortvloeien) die worden toegekend sedert 2018. Mobiliteitsvergoedingen die voor het eerst in 2019 worden toegekend, zullen pas vanaf 1 januari 2020 worden geïndexeerd.

Bronnen: Koninklijk Besluit van 7 april 2019 ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, B.S. 16 april 2019; FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Mobiliteitsindex - Bericht, B.S. 16 april 2019.