IBO gevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur

Auteur: Filip Borgers
Datum:

Vanaf 1 oktober 2013 kan de werkgever, na afloop van de IBO-overeenkomst, aan de cursist een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur aanbieden.

De individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) is een opleiding waarbij een werkzoekende de kans krijgt een specifieke praktijkervaring op te doen op de werkvloer. De bedoeling is deze toekomstige werknemer op de werkplek op te leiden, te trainen en te begeleiden voor de functie of het beroep waarin hij/zij na de opleiding zal worden tewerkgesteld.

In principe is de werkgever verplicht om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur af te sluiten met de cursist die zijn IBO-overeenkomst beëindigt.

Bij wijze van uitzondering had de werkgever reeds in het verleden de mogelijkheid om een cursist op het einde van de IBO aan te werven op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van maximum één jaar. De werkgever die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur wenste af te sluiten, was verplicht zijn keuze te motiveren. Volgde er vervolgens een verlenging van de tewerkstelling, dan kon slechts een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur worden aangeboden zonder proefperiode.

Deze uitzondering was van toepassing tot 31 december 2011.

Vanaf 1 oktober 2013 kan de werkgever de cursist opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur aanbieden.. De duur van deze arbeidsovereenkomst moet tenminste gelijk zijn aan de duurtijd van de IBO.

De werkgever die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur aanbiedt moet de V.D.A.B. aantonen dat die keuze overeenstemt met het gangbare aanwervingsbeleid binnen zijn onderneming.

Ditmaal wordt de maatregel voor onbepaalde tijd ingevoerd.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 94 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, 6 september 2013, B.S. 25 september 2013.

Auteur: Filip Borgers

02/10/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.