Hulp aan zelfstandigen die problemen ondervinden als gevolg van de crisis van de Afrikaanse varkenspest

Datum:

Zelfstandigen die kunnen aantonen dat zij problemen ondervinden als gevolg van de Afrikaanse varkenspest, kunnen bij ons socialeverzekeringsfonds een schriftelijke aanvraag indien om uitstel van betaling te bekomen. Deze maatregel is van toepassing voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners met een maxistatuut.

Wie kan dit uitstel van betaling van sociale bijdragen aanvragen?

 • Ofwel valt uw onderneming onder een NACE-BELcode die begint met
  • (A) 01.46 (fokken van varkens),
  • (C) 10.11 (verwerking en conservering van vlees)
  • (C) 10.13 (vervaardiging van producten van vlees)
  • (G) 46.32 (groothandel in vlees en vleesproducten)
  • (G) 47.22 (detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels)
 • Ofwel wordt uw economische activiteit rechtstreeks getroffen door de gevolgen die de crisis van de Afrikaanse varkenspest heeft voor de geïnfecteerde zone of voor de onmiddellijke omgeving ervan (bijvoorbeeld: bosbouwers, uitbaters in de toeristische sector, uitbaters van een horecazaak).

Welke sociale bijdragen komen hiervoor in aanmerking en binnen welke termijn moeten deze betaald zijn?

Dit uitstel van betaling betreft de voorlopige bijdragen van 4 kwartalen van 2019, in zoverre:

 • de bijdrage van het 1e kwartaal 2019 moet betaald zijn voor 31 maart 2020;
 • de bijdrage van het 2e kwartaal 2019 moet betaald zijn voor 30 juni 2020;
 • de bijdrage van het 3e kwartaal 2019 moet betaald zijn voor 30 september 2020;
 • de bijdrage van het 4e kwartaal 2019 moet betaald zijn voor 15 december 2020.  

Deze maatregel is niet van toepassing voor de reeds betaalde sociale bijdragen, noch voor regularisaties met betrekking tot verstreken periodes.

Wanneer moet de aanvraag tot uitstel van betaling ingediend worden?

Indien u uitstel van betaling van bijdragen wilt vragen voor de 4 kwartalen van 2019, moet u ten laatste voor 15 maart 2019 uw schriftelijke aanvraag indienen bij ons organisme.

De aanvraag mag op een latere datum worden ingediend indien u de betaling wenst uit te stellen, maar:

 • vóór 15 juni 2019 om een uitstel van betaling te vragen voor de bijdragen van het 2e tot het 4e kwartaal van 2019.
 • vóór 15 september 2019 om een uitstel van betaling te vragen van de bijdragen van het 3e en 4e kwartaal van 2019.
 • vóór 15 december 2019 om een uitstel van betaling te vragen van de bijdragen van het 4e kwartaal van 2019.

Wat moet op uw aanvraag vermeld worden?

Op uw aanvraag moet het volgende vermeld worden:

 • uw naam, voornaam en woonplaats
 • de naam en de zetel van uw bedrijf
 • uw ondernemingsnummer

Welke gevolgen heeft dit uitstel van betaling voor uw sociale rechten?

Uw sociale rechten worden behouden voor zover de sociale bijdragen betaald zijn binnen de verlengde termijn. Een automatische vrijstelling van de verhogingen zal u toegekend worden.

Indien dit niet het geval is, zal onze instelling verplicht zijn om verhogingen aan te rekenen en zullen de eventueel toegekende sociale uitkeringen moeten teruggevorderd worden.

Wij herinneren u eraan dat u ook, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag tot vermindering of tot vrijstelling van sociale bijdragen kan indienen bij uw instelling.

Voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren.