Horeca: geregistreerd kassasysteem: ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In onze Infoflash van 8 februari 2016 kondigden we een wijziging aan op het vlak van het toepassingsgebied van het geregistreerd kassasysteem in de horecasector.

De 10%-regel wordt afgeschaft en vervangen door deze regel: elke uitbating die maaltijden voor verbruik ter plaatse aanbiedt (restaurant- en cateringdiensten) en waarvan de jaaromzet uit deze maaltijden meer dan € 25.000 (excl. btw) bedraagt, is vanaf 1 januari 2016 verplicht btw-kastickets uit te reiken door middel van een geregistreerd kassasysteem.

De ministerraad heeft op vrijdag 4 maart het ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat deze wetswijziging bevat.

Op de website van de FOD Financiën wordt aan de hand van een schema uitleg gegeven over het toepassingsgebied van de verplichting om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken (schema).

Bronnen: Infoflash van 8 februari 2016; ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, persbericht van de ministerraad van 4 maart 2016; www.finances.belgium.be.

Auteur: Anne Ghysels

21/03/2016