Horeca: geregistreerd kassasysteem: ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In onze Infoflash van 8 februari 2016 kondigden we een wijziging aan op het vlak van het toepassingsgebied van het geregistreerd kassasysteem in de horecasector.

De 10%-regel wordt afgeschaft en vervangen door deze regel: elke uitbating die maaltijden voor verbruik ter plaatse aanbiedt (restaurant- en cateringdiensten) en waarvan de jaaromzet uit deze maaltijden meer dan € 25.000 (excl. btw) bedraagt, is vanaf 1 januari 2016 verplicht btw-kastickets uit te reiken door middel van een geregistreerd kassasysteem.

De ministerraad heeft op vrijdag 4 maart het ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat deze wetswijziging bevat.

Op de website van de FOD Financiën wordt aan de hand van een schema uitleg gegeven over het toepassingsgebied van de verplichting om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken (schema).

Bronnen: Infoflash van 8 februari 2016; ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, persbericht van de ministerraad van 4 maart 2016; www.finances.belgium.be.

Auteur: Anne Ghysels

21/03/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.