Horeca en geregistreerd kassasysteem : nieuwe wending

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De Raad van State heeft zich in een arrest van 14 oktober 2015 uitgesproken over het geregistreerd kassasysteem. De Raad van State heeft het advies van de auditeur opgevolgd die oordeelt dat de 10%-regel gedeeltelijk in strijd is met de grondwet.

Ter herinnering, de wet van 15 december 2013 verplicht de werkgevers uit de Horecasector die minstens 10% van hun omzet halen uit restaurant- en cateringdiensten een geregistreerd kassasysteem te hebben (zie onze verschillende Infoflashes die over dit onderwerp gepubliceerd werden op onze website).

De auditeur heeft geoordeeld dat deze regel in strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Deze verplichting van een geregistreerd kassasysteem geldt immers niet voor iedereen binnen de Horecasector.

De minister van financiën en fiscale fraudebestrijding J. Van Overveldt heeft daarom laten weten dat er een reparatiewetgeving wordt voorbereid.  

Deze wetgeving zal geen invloed hebben op de werkgevers van de horecasector waarvoor de verplichting van het geregistreerd kassasysteem reeds geldt. Zij moeten de timing respecteren die voor hen werd vastgelegd (hun geregistreerd kassassysteem moet operationeel zijn uiterlijk op 1 januari 2016) en de voorwaarden.

De reparatiewetgeving die wordt voorbereid beoogt de schrapping van de 10%-regel en bijgevolg de uitbreiding van de verplichting van een geregistreerd kassasysteem naar alle horecazaken die maaltijden aanbieden. Café’s die enkel zogenoemde café-hapjes aanbieden vallen daar niet onder. Het wetsvoorstel zal een definiëring bevatten van het begrip ‘maaltijd’. Het zal ook de verdere timing en voorwaarden specifiëren voor de horecazaken die nu ook moeten voldoen aan de verplichting van het geregistreerde kassasysteem.

Bronnen:

Auteur: Anne Ghysels

28/10/2015