Horeca en geregistreerd kassasysteem : nieuwe wending

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De Raad van State heeft zich in een arrest van 14 oktober 2015 uitgesproken over het geregistreerd kassasysteem. De Raad van State heeft het advies van de auditeur opgevolgd die oordeelt dat de 10%-regel gedeeltelijk in strijd is met de grondwet.

Ter herinnering, de wet van 15 december 2013 verplicht de werkgevers uit de Horecasector die minstens 10% van hun omzet halen uit restaurant- en cateringdiensten een geregistreerd kassasysteem te hebben (zie onze verschillende Infoflashes die over dit onderwerp gepubliceerd werden op onze website).

De auditeur heeft geoordeeld dat deze regel in strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Deze verplichting van een geregistreerd kassasysteem geldt immers niet voor iedereen binnen de Horecasector.

De minister van financiën en fiscale fraudebestrijding J. Van Overveldt heeft daarom laten weten dat er een reparatiewetgeving wordt voorbereid.  

Deze wetgeving zal geen invloed hebben op de werkgevers van de horecasector waarvoor de verplichting van het geregistreerd kassasysteem reeds geldt. Zij moeten de timing respecteren die voor hen werd vastgelegd (hun geregistreerd kassassysteem moet operationeel zijn uiterlijk op 1 januari 2016) en de voorwaarden.

De reparatiewetgeving die wordt voorbereid beoogt de schrapping van de 10%-regel en bijgevolg de uitbreiding van de verplichting van een geregistreerd kassasysteem naar alle horecazaken die maaltijden aanbieden. Café’s die enkel zogenoemde café-hapjes aanbieden vallen daar niet onder. Het wetsvoorstel zal een definiëring bevatten van het begrip ‘maaltijd’. Het zal ook de verdere timing en voorwaarden specifiëren voor de horecazaken die nu ook moeten voldoen aan de verplichting van het geregistreerde kassasysteem.

Bronnen:

Auteur: Anne Ghysels

28/10/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.