Hogere vlaamse doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren

Auteur: Els Poelman (Legal expertise)
Datum:

Sinds enkele jaren heeft het Vlaams Gewest een eigen doelgroepvermindering voor jongere werknemers. Voor laaggeschoolde jongeren wordt de vermindering versterkt vanaf 2019.

Welke jongeren?

De voorwaarden gekoppeld aan de werknemer wijzigen niet - in grote lijnen:

  1. de tewerkstelling is gekoppeld aan een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest
  2. de werknemer is jonger dan 25 jaar op het einde van het aanwervingskwartaal
  3. de tewerkstelling gebeurt met een gewone arbeidsovereenkomst
  4. de werknemer is laag- (geen diploma secundair) of middengeschoold (hoogstens diploma secundair)
  5. de scholingsgraad is tijdig geattesteerd in het elektronisch dossier van de VDAB
  6. het referte-kwartaalloon is lager dan € 7.500,00 (aanwervingskwartaal + 3 kwartalen) resp. € 8.100,00 (volgende kwartalen)

Vermindering laaggeschoolde jongeren vanaf 2019

Voor laaggeschoolde jongeren is de vermindering niet meer beperkt tot een forfait. De werkgever wordt volledig vrijgesteld van de basisbijdrage en de bijdrage loonmatiging (voor de profitsector is dat 25,00% op het brutoloon).

scholing

basisbedrag per kwartaal

aantal kwartalen

tot 31.12.2018

vanaf 01.01.2019

laaggeschoold

€ 1.150,00

volledige vrijstelling basisbijdrage + loonmatiging (25,00% in profitsector)

aanwervingskwartaal + 7 kwartalen

middengeschoold

€ 1.000,00

€ 1.000,00 (wijzigt niet)

Er is geen overgangsregeling – de volledige vrijstelling wordt toegepast ongeacht de aanwervingsdatum. De resterende kwartalen gekoppeld aan een aanwerving van een laaggeschoolde jongere voorafgaand aan 1 januari 2019, geven dus evengoed recht op de volledige vrijstelling.

Bron: Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 26 oktober 2018 – nog niet gepubliceerd.