Hogere strafrechtelijke en administratieve geldboetes vanaf 1 januari 2017

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Sinds 1 januari 2017 moeten strafrechtelijke of administratieve geldboetes opgelegd naar aanleiding van een inbreuk op het sociaal recht worden vermenigvuldigd met 8, en niet meer met 6.

De programmawet van 25 december 2016 heeft immers het bedrag van de opcentiemen opgetrokken van 50 naar 70.

Die stijging heeft een rechtstreekse impact gehad op het bedrag van de strafrechtelijke en administratieve geldboetes waarin het sociaal strafwetboek voorziet. Sinds 1 januari 2017 gelden de volgende bedragen:

Ernst van de inbreuk en van de sanctie

Inbreuken die aanleiding kunnen geven tot een gevangenisstraf

Inbreuken die aanleiding kunnen geven tot een strafrechtelijke geldboete

Inbreuken die aanleiding kunnen geven tot een administratieve geldboete

Sanctie van niveau 1

Neen

Neen

Administratieve geldboete van 80 tot 800 EUR

Sanctie van niveau 2

Neen

Ofwel een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 EUR

Ofwel een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 EUR

Sanctie van niveau 3

Neen

Ofwel een strafrechtelijke geldboete van 800 tot 8.000 EUR

Ofwel een administratieve geldboete van 400 tot 4.000 EUR

Sanctie van niveau 4

Gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar

En/of een strafrechtelijke geldboete van 4.800 tot 48.000 EUR

Ofwel een administratieve geldboete van 2.400 EUR tot 24.000 EUR

 

Bron: artikelen 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 (BS 29 december 2016).

Auteur: Brigitte Dendooven

26/01/2017