Hoe kunt u de syndicus van uw Vereniging van Mede-Eigenaars inschrijven in de KBO?

Auteur: SmartStart
Datum:

Vanaf 1 april 2017 moet de opdracht van syndicus, uitgeoefend in een vereniging van mede-eigenaars, het voorwerp uitmaken van een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Ons ondernemingsloket Smartstart zorgt voor de inschrijving van de functie van syndicus bij de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) in de KBO.

Welke informatie moet u ons overmaken om over te gaan tot de inschrijving van de syndicus?

1. Het ondernemingsnummer van de vereniging van mede-eigenaars

Daarom is het noodzakelijk dat de vereniging van mede-eigenaars vooraf geregistreerd werd bij het Hypotheekkantoor. Indien dit niet het geval is, vragen wij u om de informatie hierover te consulteren door te klikken op de link.

2. Een uittreksel van de aanstellingsakte of de benoemingsakte van de syndicus

Dit uittreksel bevat volgende gegevens: de datum van de aanstelling of de benoeming, de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus of, indien het gaat om een vennootschap, de vorm, de maatschappelijke benaming, de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer indien de vennootschap ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

3. Het rijksregisternummer of het identificatienummer

Het rijksregisternummer of het identificatienummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van de syndicus indien het gaat om een fysieke persoon. Indien het gaat om een rechtspersoon: het ondernemingsnummer, het rijksregisternummer of het identificatienummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van haar permanente vertegenwoordiger.

Binnen welke termijn moet de syndicus of de vereniging van mede-eigenaars de inschrijvingsaanvraag indienen ?

De inschrijvingsaanvraag van de functies van de syndicus binnen een VME in de KBO moet ten laatste ingediend worden bij ons ondernemingsloket SmartStart op de dag voor de datum waarop de opdracht als syndicus start, tenzij indien de beslissing van zijn aanstelling of zijn benoeming minder dan 8 werkdagen voor de aanvangsdatum van zijn opdracht als syndicus genomen werd. In dat geval is de inschrijvingstermijn 8 werkdagen volgend op de aanstelling of benoeming van de syndicus.

Wijziging of schrapping van de identificatiegegevens

Ons ondernemingsloket SmartStart zorgt ook voor alle wijzigingen die kunnen optreden. Indien de opdracht van de syndicus beëindigd wordt, gaan wij over tot de schrapping in de KBO van de functie van syndicus binnen de VME. Alle aanvragen tot wijziging of schrapping van het mandaat van syndicus moeten ons binnen dezelfde termijnen overgemaakt worden als deze die gelden voor de inschrijving. Het is belangrijk dat alle documenten die noodzakelijk zijn voor de wijziging of de schrapping aangebracht worden.

Bijzonderheid voor de verenigingen van mede-eigenaars die voor 1 april 2017 reeds ingeschreven waren bij de KBO

Zij hebben een termijn van één jaar om te voldoen aan de verplichting tot inschrijving bij de KBO van de functie van hun syndicus in de VME.

Voor meer inlichtingen, contacteer ons gerust op het e-mailadres syndic@partena.be.

Auteur: SmartStart

27/03/2017