Het Vlaams intersectoraal akkoord concreet gemaakt

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Op 8 juni 2018 werd het vijfde Vlaams intersectoraal akkoord (VIA 5) voor de non-profitsector gesloten. Dit driepartijenakkoord tussen de verschillende Vlaamse non-profitsectoren en de regering voorziet in verschillende maatregelen voor de periode 2018-2020.

Welke sectoren?

Dit akkoord geldt voor de inrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap. In de privésector zijn de volgende paritaire subcomités bedoeld:

  • De diensten voor gezins- en bejaardenhulp (318.02)
  • De opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (319.01)
  • De beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (327.01)
  • De socio-culturele sector (329.01)
  • De welzijns- en gezondheidssector (331)

Worden ook bedoeld, de volgende gezondheidsinrichtingen en -diensten (330): revalidatieziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, revalidatievoorzieningen en initiatieven voor beschut wonen.

Focus op enkele maatregelen

Het VIA 5 bevat verschillende maatregelen voor de bedoelde sectoren. We geven hieronder al een overzicht van de belangrijkste.

Eerst en vooral zijn er een aantal maatregelen m.b.t. de koopkracht. In het bijzonder een versterking van de tweede pensioenpijler, een harmonisering van de eindejaarspremie (13e maand) en de verhoging van bepaalde barema’s of terugbetaling van vervoerskosten.

We merken op dat in de sector van de kinderopvang (PC 331) de lopende harmonisering wordt voortgezet voor de barema’s van de schaal 2B.

Vervolgens zullen op het vlak van arbeidsorganisatie verschillende maatregelen worden uitgewerkt die zowel de werknemer als de werkgever meer flexibiliteit moeten opleveren. Zo wil men werk maken van voorzienbare uurroosters. 

In de sector van de federale gezondheidszorg (PC 330) zal in 2018 het nieuwe ‘IFIC’-loonmodel zijn uitgerold (fase 1). Ten laatste in oktober 2019 zullen ook de geregionaliseerde Vlaamse gezondheidsinrichtingen en -diensten (zie hoger) dit nieuwe loonmodel invoeren en fase 1 aanvatten. We houden u zeker op deze belangrijke wijziging op het vlak van de lonen.

In de andere sectoren van het VIA-akkoord zal de nieuwe functieclassificatie verder worden ontwikkeld door de vzw IFIC en in een testfase gaan.

Er werden ook nog andere maatregelen genomen op het vlak van opleiding, risicopreventie, vakantieplanning, ...

Wat nu?

Over deze maatregelen werd een akkoord bereikt, het is nu zaak voor de verschillende sectoren om ze concreet om te zetten in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).

In PC 318.02 is dat al gebeurd: op 26 juni 2018 werden verschillende cao’s gesloten. Wil u op de hoogte blijven van de laatste nieuwigheden uit uw sector abonneer u dan gratis op onze sectorale documentatie. U krijgt dan de actua van uw sector in uw mailbox.

Bronnen: Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 5), gesloten op 8 juni 2018; Cao van 26/06/2018 (PC 318.02).

Auteur: Laurence Philippe

16/07/2018