Het paritair comité nr. 327 verandert van naam

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De naam en het bevoegdheidsgebied van het paritair comité nr. 327 werden gewijzigd teneinde het nieuwe begrip "maatwerkbedrijf" gecreëerd in het Vlaamse Gewest erin op te nemen.

Het decreet van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 schaft het onderscheid af dat in het Vlaamse Gewest bestond tussen beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen en creëert het label maatwerkbedrijf.

Het PC 327 is voortaan bevoegd voor de 3 ondernemingsvormen[1]:

  • De door de overheid erkende en/of gesubsidieerde sociale werkplaatsen;
  • De beschutte werkplaatsen en  
  • De ondernemingen die het label van 'maatwerkbedrijf' (beschutte werkplaats) dragen.

Het heet 'Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven'.

Er wordt nog een koninklijk besluit verwacht tot wijziging van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Subcomité nr 327.01 (PSC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap).

Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 14 juli 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 6 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, B.S. 04.07.2016.

[1] Het PC 327 is eveneens bevoegd voor de "Initiatives de Développement de l’Emploi dans le Secteur des Services de proximité" (Initiatieven tot Ontwikkeling van de Werkgelegenheid in de Sector van de Buurtdiensten) met een maatschappelijk doel erkend en/of gesubsidieerd door het Waals Gewest, die opgericht worden onder de vorm van een vennootschap met een maatschappelijk doel door werkgevers die vallen onder PC 318 of 329.

Auteur: Anne Ghysels

31/08/2016