Green@work: de nieuwe onlinedienst van de RSZ

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De RSZ heeft een nieuwe onlinedienst opgericht voor de tuinbouwsector: Green@work.

De gelegenheidswerknemers in de tuinbouwsector kunnen een bepaald aantal dagen tegen gunstige RSZ-voorwaarden presteren: hun sociale bijdragen worden niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar wel op basis van een forfaitair loon.

Green@work is een teller waarmee het saldo van dagen van deze gunstige regeling voor elke betrokken werknemer geraadpleegd kan worden. Deze teller houdt rekening met alle bijzondere elementen van deze berekening.

Ga naar de website van RSZ voor meer informatie over deze dienst Green@work - Sociale Zekerheid

Bron: RSZ www.socialsecurity.be

Auteur: Anne Ghysels

26/07/2018