Geschenken en geschenkcheques: de RSZ-bedragen zijn gepubliceerd

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De bedragen van geschenken en geschenkcheques vrijgesteld van RSZ-bijdragen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2018.

We informeerden u van de verhoging van deze bedragen in onze infoflash van 1 juni 2018.

Deze verhoging geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Mocht u geschenken en geschenkcheques hebben aangegeven (waarop deze verhoging van toepassing is) die door de verhoging van de maximumbedragen met terugwerkende kracht niet meer onderworpen zijn aan socialezekerheidbijdragen, kan u bij de RSZ een wijzigende aangifte indienen. Ook mag het stuk van de huwelijkspremie of de syndicale premie die de vroegere maximumbedragen overschreden, tot aan de nieuwe maximumbedragen met terugwerkende kracht in mindering gebracht worden van de aangegeven bedragen.

Contacteer uw Payroll Consultant mochten deze wijzigingen met terugwerkende kracht gevolgen hebben voor u.

Bronnen: koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 06.07.2018; Administratieve instructies van de RSZ 2018/2 Tussentijdse instructies.

Auteur: Anne Ghysels

26/07/2018