Geboorteverlof: 15 dagen vanaf 1 januari 2021!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Vanaf 1 januari 2021 wordt het geboorteverlof verhoogd van 10 naar 15 dagen. Dit is bepaald in een wetsontwerp dat op 20 november 2020 door de Raad van Ministers is goedgekeurd.

Meer concreet houdt dit in dat de werknemer-vader of co-ouder recht heeft op 15 dagen geboorteverlof, op voorwaarde dat het kind geboren is op of na 1 januari 2021. Vanaf 1 januari 2023 wordt het geboorteverlof verhoogd naar 20 dagen.

Meer info over de praktische regels? Zodra we meer weten, informeren wij u!

Bron: Ministerraad van 20 november 2020 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.