GDPR beschermt de persoonsgegevens van uw werknemers – een realiteit vanaf 25 mei!

Auteur: Katia De Wilde
Datum:

Vanaf 25 mei zijn de strengere privacyregels in het kader van de GDPR-reglementering van toepassing! De verwerking van persoonsgegevens van uw werknemers (naam, adres, e-mailadres, burgerlijke staat, leeftijd, enz.) genieten nu nog een betere bescherming.

Hierbij vindt u een korte opfrissing van de belangrijkste aandachtspunten bij de GDPR-reglementering in de relatie met uw werknemers.

1. Europese GDPR-Verordening – strengere regels

In onze infoflash “Bereid u voor op de strengere Europese regels inzake Privacy en vermijd hoge boetes” informeerden wij u reeds over de verplichtingen die u als werkgever moet naleven: de uitgebreidere informatieverplichting, het eventueel aanduiden van de Data Protector Officer, enz. . En het register van de verwerkingsactiviteiten komt in de plaats van de aangifte bij de Privacycommissie.

2. Belgische privacywetgeving

Denk er ook aan dat er al lang Belgische wetgeving is die de privacy van uw werknemers beschermt. Bijvoorbeeld: cao 68 omtrent de camerabewaking op de werkvloer, cao 81 van toepassing bij controle op het gebruik van e-mail en internet door uw werknemer, enz. . Deze moet u, naast de GDPR-reglementering, ook verder respecteren. Dit werd uitgebreid toegelicht in onze infoflash “GDPR en de Belgische sociale wetgeving”.

3. De Gegevensbeschermingsautoriteit – sterkere bevoegdheden

Vanaf 25 mei volgt de Gegevensbeschermingsautoriteit de Privacycommissie op. De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft veel ruimere bevoegdheden. Enerzijds heeft zij een preventieve rol door te adviseren en te informeren. Anderzijds heeft zij een toezichthoudende rol, zij kan controles uitvoeren, waarschuwingen geven en sanctioneren.

4. Praktisch

In de aanloop naar 25 mei 2018 hebben wij u bijgestaan met:

  • Het GDPR-package bestaande uit een model van privacy-overeenkomst, een register van de verwerkingsactiviteiten en een vademecum die beide werkdocumenten toelicht.
  • Modeldocumenten (bijlage bij het arbeidsreglement) om uw werknemers te informeren omtrent de camera’s die u plaatst op de werkvloer, om ze te informeren omtrent de controle op het e-mail en internetgebruik, enz. .
  • Een praktische webinar. U kan deze nog steeds (her)bekijken: https://www.partena-professional.be/nl/categorie/events/webinars/

Wenst u het GDPR-package alsnog te ontvangen of had u graag juridische bijstand bij het naleven van de privacyregels ten opzichte van uw werknemers, contacteer dan gerust legalpartners@partena.be.

5. In een notendop – 25 mei 2018

Privacy werknemer: te respecteren door de werkgever

Europese GDPR-Verordening

Belgische privacybescherming

+

Gegevensbeschermingsautoriteit

denk aan:

Denk aan:

Bijlage arbeidsreglement:

  • Camera op de werkvloer
  • Controle e-mail, internet

 Bronnen: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 96/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming); Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; cao nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats; cao nr. 81 van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens; cao nr. 89 van 30 januari 2007 betreffende de diefstalpreventie en de uitgangscontroles van werknemers bij het verlaten van de onderneming op de werkplaats.

Auteur: Katia De Wilde

29/05/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.