Flitscontroles aangekondigd in de taxi- en vervoerssector

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Tijdens het weekend van vrijdag 24 novembre tot en met zondag 26 november 2017 zullen de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles houden in de taxi- en vervoerssector. Zowel de onlineplatformen als de zogenaamde “klassieke sector” worden hierbij beoogd. Hoe u zich het best kan voorbereiden op deze controles leest u hieronder.

Wie wordt geviseerd?

Deze actie is gericht op zij die de sociale reglementering overtreden en de zwartwerkers.

De Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer wil een mentaliteitswijziging bewerkstelligen en de sociale wetgeving doen naleven. Deze controles passen in het 'actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’. Via deze controles wil men de oneerlijke concurrentie van bedrijven die de minimumnormen niet naleven, bestrijden.

Hoe kan u zich voorbereiden?

In eenvraag aan een expert legt Jan Van Bellinghen uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

De checklist van de SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgesteld die specifiek voor de transportsector geldt. Hij bevat een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waarop u zich kan voorbereiden. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.

Sectorale informatie van Partena Professional

In de sectorale informatie van Partena Professional kan u de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor uw paritair comité.

En daarna?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de taxi- en vervoerssector die een prioritair doel is in de strijd tegen de sociale fraude.

Bron: Actieplan tegen sociale fraude, 2017.

Auteur: Laurence Philippe

13/11/2017