Flitscontroles aangekondigd in de bewakingssector

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Op donderdag 5 juli 2018 zullen de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles houden in de bewakingssector. Er zal net zoals vorig jaar toegekeken worden op de naleving van de regels om de oneerlijke concurrentie van bedrijven die de minimumnormen niet naleven, te bestrijden. Deze controles zullen in het bijzonder worden toegespitst op de festivals. Hoe u zich het best kan voorbereiden op deze controles leest u hieronder.

Wie wordt geviseerd?

Deze actie is gericht op zij die de sociale reglementering overtreden en de zwartwerkers.

De Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer wil een mentaliteitswijziging bewerkstelligen en de sociale wetgeving doen naleven. Deze controles passen in het 'actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’.

Hoe kan u zich voorbereiden?

In eenvraag aan een expert leggen we uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

Sectorale informatie van Partena Professional

In de sectorale informatie van Partena Professional kan u de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor uw paritair comité.

De Legal Compliance Service

De wetgeving evolueert voortdurend, maar onze Legal Partners en hun Legal Compliance Service volgen die voor u op de voet. De Legal Partners nemen uw sociale documenten onder de loep en zorgen ervoor dat de sociale wetgeving wordt nageleefd. Op het einde van deze audit zal een verslag met een risicoanalyse worden gemaakt en zullen u de nodige aanbevelingen worden gedaan.

Eenmaal de audit klaar is, zullen de Legal Partners u regelmatig op de hoogte houden van de wijzigingen in de wet en de impact die ze hebben op uw documenten.

Op die manier hoeft u geen enkel sociaal inspectiebezoek meer te vrezen.

En daarna?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de bewakingssector die een prioritair doel is in de strijd tegen de sociale fraude.

Bron: Actieplan tegen sociale fraude, 2018.

Auteur: Laurence Philippe

21/06/2018