Fiscale lastenverlaging O&O-programma: actualisering melding

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek te genieten zijn ondernemingen verplicht de onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s waarin de onderzoekers zijn tewerkgesteld aan te melden bij BELSPO. BELSPO raadt werkgevers aan om de aangemelde O&O-programma’s op jaarlijkse basis te actualiseren.

Aanmeldingsverplichting

O&O-projecten of -programma’s komen enkel in aanmerking na aanmelding bij de programmatorische overheidsdienst wetenschapsbeleid (BELSPO). Hierbij moet worden aangetoond dat de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zich op het terrein van het fundamenteel onderzoek, het industrieel onderzoek of de experimentele ontwikkeling situeren.

Op vlak van onderzoek en ontwikkeling wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • een O&O-project of een punctuele O&O-activiteit: dit project kenmerkt zich door een flexibele inzet van kenniswerkers om doelgericht en binnen een afgebakende tijdspanne een concreet plan te realiseren;
  • een O&O-programma: dit is een O&O-activiteit die op continue wijze - structureel of recurrent - wordt uitgevoerd.

Inhoud van de aanmelding

De aanmelding van het O&O-project of programma gebeurt met opgave van:

  • de identificatie van de werkgever;
  • de beschrijving van het project of het programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft;
  • de verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of programma.

De aanmelding moet een formele einddatum van het O&O-project of programma bevatten. Voor projecten is deze datum doorgaans gekend; voor programma’s is dit minder evident. Toch verlangt de FOD Financiën dat ook voor de programma’s een einddatum wordt meegedeeld.

Om deze reden raadt BELSPO aan om de aangemelde O&O-programma’s via het elektronisch BELSPO-portaal op jaarlijkse basis te actualiseren. Ga hiervoor naar het lijstoverzicht van de voor uw onderneming aangemelde programma's. Kies het aangemelde programma van 2019, druk op de knop "kopiëren" onderaan het overzichtsvenster. Geef het programma van 2019 als einddatum 31 december 2019. Het nieuw gekopieerde programma 2020 geef je als aanvangsdatum 1 januari 2020 en als einddatum 31 december 2020. In de loop van 2020 kan je wijzigingen aanbrengen inzake bijvoorbeeld O&O-activiteiten, betrokken personeel en hun O&O-tijdsbesteding.

Wij kunnen u helpen!

Wenst u meer informatie over de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek of wenst u begeleiding bij de aanmelding van O&O-projecten en programma’s, neem dan contact op met onze Legal Partners (legalpartners@partena.be of 02/549.30.20).

Bronnen: BELSPO en bericht VBO.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.