Fipronilcrisis in de pluimveebedrijven en voedingsindustrie: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Door de fipronilcrisis in de pluimveebedrijven en de voedingsindustrie kunnen sommige werknemers niet langer normaal arbeidsprestaties verrichten met name ingevolge de blokkering van het bedrijf of ingevolge een tekort aan grondstoffen in de voedingsindustrie.
In principe kunnen die werknemers tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten.

De RVA verduidelijkt in zijn richtlijnen immers dat deze tijdelijke onmogelijkheid om bepaalde werknemers tewerk te stellen, gekwalificeerd kan worden als een geval van overmacht, in de gevallen waarin de werkgever te goeder trouw handelde.

Er moet wel aan meerdere voorwaarden voldaan worden:

  • de werkloosheid moet betrekking hebben op de volledige dag
  • en de werknemers in kwestie moeten de specifieke voorwaarden voorzien in de werkloosheidsverzekering vervullen.

De werkgever dient een dossier in te dienen bij het werkloosheidsbureau bevoegd voor de vestigingsplaats van de onderneming, bevattend het bewijs dat:

  • hij zorgvuldig gehandeld heeft en dus niet verantwoordelijk is voor de werkloosheid;
  • het hierdoor onmogelijk is de met naam genoemde werknemers tewerk te stellen gedurende de vermelde periode, mede omdat geen andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Deze richtlijnen gelden voor augustus 2017.

Bron: www.rva.be.

Auteur: Catherine Mairy

16/08/2017