Federale maatregelen in het kader van competitiviteit en werkgelegenheid

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De Regering-Di Rupo heeft eind vorige week een ‘werk- en competitiviteitspact’ gesloten. In dit ‘pact’ werden maatregelen opgenomen die de arbeidskost doen verminderen en die de koopkracht ondersteunen.

Concreet heeft de federale regering er zich toe verbonden om:

  • de btw op elektriciteit voor particulieren van 21 tot 6 % terug te brengen vanaf 1 april 2014. Tegen ten laatste 1 september 2015 volgt een evaluatie van de maatregel;
  • in 2015, 2017 en 2019 een enveloppe van 450 miljoen euro ter beschikking te stellen voor een vermindering van de arbeidskost. Deze vermindering moet als volgt worden besteed:
    • 1/3 wordt aangewend voor structurele lastenverlagingen (waarvan 80 % voor de profitsector en 20 % voor de non-profitsector);
    • 1/3 gaat naar de lage lonen;
    • 1/3 komt toe aan de sectoren die onderhevig zijn aan de internationale concurrentie en die een risico lopen op het vlak van hun groeipotentieel omwille van de evolutie van de arbeidskosten ten opzichte van de evolutie van de productiviteit.
  • in 2015, 2017 en 2019 het nettoloon van de werknemers met lage lonen te verhogen via een verhoging van de fiscale werkbonus. Hiervoor wordt telkens 50 miljoen euro uitgetrokken.

We brengen u op de hoogte van zodra er meer concrete informatie beschikbaar is.

Bron: Persbericht van de Eerste minister van België, Pact voor competitiviteit en werkgelegenheid – Federale maatregelen.

Auteur: Peggy Criel

02/12/2013