Europese verordening 1408/71 - Einde overgangsperiode

Auteur: Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (Legal)
Datum:

Een Europese verordening bepaalt de nationale wetgeving die van toepassing is voor werknemers en zelfstandigen die in meerdere landen werken of die tijdelijk gedetacheerd zijn van een land naar een ander land van de Europese Unie.

In 2010 trad de Europese verordening 883/2004 in voege betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en tot wijziging van de regels hieromtrent.

Deze verordening voorzag echter een overgangsperiode van maximum 10 jaar na de invoegetreding, waarin de oude Europese verordening 1408/71 verder kon toegepast worden voor werknemers en zelfstandigen die al vóór 2010 grensoverschrijdend werkten en waarvoor de toepassing van de nieuwe verordening niet werd gevraagd.

Op 1 mei 2020 zal deze overgangsperiode eindigen en zal de nieuwe Europese verordening 883/2004 voor alle gevallen van toepassing zijn.

Het is dus mogelijk dat sommige werknemers of zelfstandigen vanaf de maand mei 2020 hun sociale bijdragen in een ander EU-land moeten betalen.

Opgelet, voor onderstaande landen is de Europese verordening 883/2004 later in werking getreden en loopt de overgangsperiode dus tot de volgend datums :

  • Zwitserland: 30.03.2022
  • Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen (EVA-landen): 31.05.2022
  • Kroatië: 30.06.2023

Wat moet u doen indien u zich in deze situatie bevindt?

Indien u nog valt onder de oude verordening of indien u niet weet welke wetgeving voor u van toepassing is, kan u ons socialeverzekeringsfonds contacteren of de internationale dienst van het RSVZ (mail int@rsvz-inasti.fgov.be) indien u niet in België aangesloten bent, zodat de wetgeving die van toepassing is kan bepaald worden conform de Verordening 883/2004.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.