Elektronische ASR voor vergoedbaarheid voor de sector van de werkloosheid: verplicht op 1 januari 2016!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Vanaf 1 januari 2016 is het niet langer mogelijk om de aangiften van sociaal risico (ASR) voor vergoedbaarheid voor de sector van de werkloosheid op papier uit te voeren. Deze aangiften zullen verplicht elektronisch moeten gebeuren.

In welke gevallen moet er een ASR ingediend worden?

Er moet een ASR ingediend worden wanneer de werknemer een vervangingsinkomen kan genieten om het loonverlies dat hij lijdt naar aanleiding van o.a. een ziekte, een ongeval, een maatregel voor moederschapsbescherming, een arbeidsongeval of werkloosheid te compenseren.

Met deze aangifte deelt de werkgever aan de betrokken sectoren de verschillende nodige sociale gegevens mee voor het bepalen van het vervangingsinkomen.

Momenteel kan de ASR naar keuze op papier of elektronisch gebeuren.

Wat verandert er op 1 januari 2016?

De wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken schaft vanaf 1 januari 2016 de mogelijkheid om te kiezen tussen de aangifte op papier en de elektronische aangifte van sociaal risico voor vergoedbaarheid voor de sector van de werkloosheid af.

Concreet zullen deze aangiften enkel elektronisch ingediend moeten worden (via het batchkanaal of de online dienst) en dit in de volgende situaties:

  • Scenario 5: tijdelijke werkloosheid - vervangt de C3.2-werkgever;
  • Scenario 6: deeltijds werk - vervangt de C131B;
  • Scenario 7:  beschutte werkplaats - vervangt de C78;
  • Scenario 8:  activeringsmaatregelen - vervangt de C78activa, C78.3, C78sine;
  • Scenario 10: jeugdvakantie en seniorvakantie - vervangt de C103-Werkgever-jeugdvakantie en de C103-Werkgever-seniorvakantie.

En daarna?

De verplichting om een ASR voor de vergoedbaarheid voor de sector van de werkloosheid vanaf 1 januari 2016 elektronisch in te dienen is slechts een eerste stap in het proces van de verplichte veralgemening van de elektronische ASR.

De ASR voor toelaatbaarheid voor de sector van de werkloosheid (vanaf 1 januari 2017) en die voor de andere sectoren zullen eveneens geleidelijk aan veralgemeend worden (planning moet nog vastgelegd worden).

Meer info?

Alle nuttige informatie kunt u terugvinden op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Bron: wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 21 augustus 2015; portaalsite van de sociale zekerheid.

Auteur: Catherine Legardien

28/09/2015