Een sectoraal akkoord voor het paritair comité voor het Bouwbedrijf (PC 124)

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 14 juni 2017 sloten de sociale partners van het paritair comité voor het bouwbedrijf hun sectoraal akkoord 2017-2018 af. Dit akkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2017 en 2018 in overeenstemming met de CAO nr. 119.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge (1,1 %)

De sociale partners hebben beslist om de loonmarge van 1,1 % volledig in te vullen door een verhoging van de minimumlonen en effectieve lonen:

Cat. I

Cat. I A

Cat. II

Cat. II A

Cat. III

Cat. IV

+ 0,150

+ 0,157

+ 0,160

+ 0,168

+ 0,170

+ 0,180

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  • SWT vanaf 60 jaar (2017) of 62 jaar (2018) voor werknemers met een beroepsverleden van 40 jaar (mannen) en 33 jaar (vrouwen in 2017). Het beroepsverleden voor vrouwen wordt elk jaar, tot 2024, met 1 jaar opgetrokken.
  • SWT vanaf 58 jaar (2017) of 59 jaar (2018) in geval van ongeschiktheid tot voortzetting van de beroepsactiviteit en mits 33 jaar beroepsverleden en 15 jaar anciënniteit in één of meerdere ondernemingen die behoren tot dit PC.
  • SWT vanaf 58 jaar (2017) of 59 jaar (2019) voor werknemers met erkende medische problemen en mits een beroepsverleden van 35 jaar.
  • SWT vanaf 58 jaar (2017) of 59 jaar (2019) met een beroepsverleden van 40 jaar.

Daarnaast worden ook de bedragen van de aanvullende vergoedingen ten laste van het sectoraal fonds aangepast.

Landingsbanen

De instapleeftijd voor een landingsbaan met uitkering blijft behouden op 55 jaar.

De sociale partners zullen ook een aparte CAO afsluiten over de annualisering van de 1/5de loopbaanvermindering voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 dagen of meer.

Bestaanszekerheid

De stelsels bestaanszekerheid worden verlengd tot 31 december 2018, met uitzondering van de stelsels aanvullende werkloosheidsuitkeringen en bijzondere aanvullende vorstvergoeding die verlengd worden tot 30 september 2019.

Opleiding

Het groeipad van 5 % op jaarbasis, met als doel het bereiken op termijn van een gemiddelde van 5 opleidingsdagen per jaar en per voltijds equivalent, blijft behouden. De informele opleidingen worden hiervoor mee in rekening gebracht.

Outplacement

Het bestaande sectorale stelsel van outplacement wordt verlengd tot eind 2018.

Rustdagen

De rustdagen worden voor 2018,2019 en 2020 als volgt vastgelegd:

  • 2018: 2, 3, 4 en 5 januari, 3 april, 30 april, 11 mei, 24, 26, 27, 28 en 31 december 2018 + vervanging feestdag 11 november door 2 november
  • 2019: 2, 3 en 4 januari, 19 april, 31 mei, 16 augustus, 23, 24, 26, 27, 30 en 31 december 2019
  • 2020: 2 en 3 januari, 14 april, 22 mei, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 en 31 december 2020

Duur van het akkoord

Van 01 januari 2017 tot en met 31 december 2018

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

Bron: Sectoraal akkoord 2017-2018 van 14 juni 2017 (PC 124)

Auteur: Leen Lafourt

13/07/2017