Dien tijdig uw aanvraag in en ontvang tot 200.000 EUR subsidie voor uw project duurzaam woon-werkverkeer!

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Veel ondernemingen in Vlaanderen kampen met mobiliteitsproblemen en zijn op zoek naar duurzame alternatieven voor de (bedrijfs)wagen voor woon-werkverplaatsingen. Bent u van plan duurzaam woon-werkverkeer te organiseren? Check dan zeker of u in aanmerking komt voor subsidies van het Pendelfonds!

Wat is het Pendelfonds?

Het Pendelfonds is door de Vlaamse overheid opgericht om projecten te subsidiëren die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Dit zijn projecten met als doel het aantal autoverplaatsingen voor woon-werkverkeer te verminderen.

Wie kan subsidies aanvragen?

Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen indien zij (samen) minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar duurzame vervoermiddelen beogen, kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidiëring. Het gaat om projecten die voorzien in (één of meer van) de volgende maatregelen:

  • infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren;
  • de aankoop en leasing van bedrijfsfietsen;
  • het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen;
  • vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer;
  • kosten voor fietsonderhoud;
  • fietsvergoedingen;
  • onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven;
  • de aankoop van (veiligheids)uitrusting voor fietsers;
  • projectcoördinatiekosten.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de aan de projectuitvoering verbonden kosten met een plafond van 200.000 EUR en dit voor een maximale termijn van 4 jaar.

Voor een aantal maatregelen zijn de voor subsidiëring in aanmerking komende bedragen begrensd.

Indien het totale subsidiebedrag van de positief geadviseerde dossiers groter is dan het beschikbare budget dat werd vastgelegd, dan wordt een rangorde opgesteld.

Dien uw subsidieaanvraag tijdig in!

Op regelmatige tijdstippen wordt er een oproep gelanceerd om projectsubsidies aan te vragen.

Zo lanceerde het Pendelfonds op 29 december 2017 een oproep tot indiening van projecten.

De projectindiener moet een dossiernummer aanvragen via de website van het Pendelfonds. Dit is mogelijk tot en met 29 januari 2018. Uw aanvraag tijdig indien is dus de boodschap!

Na de aanvraag van een dossiernummer start een procedure waarbij een strikte timing van toepassing is.

Meer informatie over de procedure en de ondersteuning die u kan genieten bij de verdere samenstelling van uw dossier kan u terugvinden op de website van het Pendelfonds

Subsidies worden pas toegekend na een positieve beslissing van de minister van Mobiliteit.

Bron: http://www.pendelfonds.be/wat.php

Auteur: Peggy Criel

11/01/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.