Decemberafrekening: wijzigingen vanaf 2014

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Vanaf 1 januari 2014 worden de regels gewijzigd betreffende het vertrekvakantiegeld dat de werkgever in december moet toekennen aan de bediende die zijn arbeidstijd verminderd heeft.

Ter herinnering: momenteel moet er sinds 1 januari 2007 vertrekvakantiegeld berekend worden wanneer een bediende het gemiddelde wekelijkse aantal uren gepresteerd bij dezelfde werkgever (tijdelijk of definitief) vermindert.

In dat geval moet de werkgever samen met het loon voor de maand december van het jaar waarin de vermindering plaatsvindt vertrekvakantiegeld betalen. Dit is wat men doorgaans de decemberafrekening noemt.

Voor 2013 verandert er niks. De regels van kracht sinds 2007 zullen bijgevolg nog toegepast worden in december 2013.

Vanaf 1 juli 2014 daarentegen zullen de nieuwe regels in werking treden. Meer hierover in een volgende Infoflash.

Bron: koninklijk besluit van 7 november 2013 tot wijziging van artikel 46, §3 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, B.S. 21 november 2013.

Auteur: Catherine Legardien

11/12/2013