De werkgeversbijdrage bij overbenutting van economische werkloosheid wordt in het najaar 2014 opnieuw geïnd

Auteur: Els Poelman
Datum:

Werkgevers die veel gebruik maken van economische werkloosheid betalen éénmaal
per jaar een extra patronale bijdrage. De inning van de bijdrage 2014 gebeurt
dit najaar.  

De bijdrage is verschuldigd voor elke arbeider met meer dan 110 dagen
economische werkloosheid in 2013. Het dagbedrag verhoogt met € 20,00 voor elke
nieuwe schijf in de rangorde van de werkloosheidsdagen, zodat de bijdrage
exponentieel stijgt naarmate de werkloosheidsdagen oplopen.

Rangorde werkloosheidsdag       Bijdrage
per werkloosheidsdag

111e  – 130e                              €
20,00

131e  – 150e                              € 40,00

151e  – 170e                              € 60,00

171e  – 200e                              € 80,00

201e en volgende                      € 100,00 

Voorbeeld

Arbeider met 195
dagen economische werkloosheid in 2013

(€ 20,00 x 20) + (€
40,00 x 20) + (€ 60,00 x 20) + (€ 80,00 x 25) = € 4.400,00

Ook hier is er een bijdrage voor elke arbeider met meer dan 110 dagen
economische werkloosheid in 2013, maar er is slechts één dagbedrag.

Rangorde werkloosheidsdag       Bijdrage
per werkloosheidsdag

111e  en volgende 
                   € 46,31

Voorbeeld

Arbeider met 195
dagen economische werkloosheid in 2013

€ 46,31 x (195 –
110) = € 3.936,35 

De RSZ berekent de bijdrage 2014 per werkgever op basis van de gegevens van
de individuele arbeiders in de vier kwartaalaangiftes van 2013. Het resultaat wordt
elektronisch meegedeeld aan het sociaal secretariaat en betrokken werkgevers
ontvangen van het sociaal secretariaat de factuur met hun bijdrage. 

De inning van de bijdrage 2014 is als volgt gepland::

  • voor de bouwsector gebeurde
    de facturatie begin oktober, met vervaldatum voor betaling einde oktober;
  • voor de andere sectoren
    is de facturatie gepland in december, met vervaldatum voor betaling einde
    januari 2015. 

Auteur: Els Poelman

16/10/2014