De transitiepremie: wijzigingen vanaf 1 april 2021

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

De 'transitiepremie' is een ondersteunende premie voor werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak willen opstarten. Vanaf 1 april 2021 kunnen ook zelfstandigen jonger dan 45 jaar deze premie aanvragen. Het bedrag van de premie wordt echter verminderd.

Voor wie?

De transitiepremie geldt tot op 31 maart 2021 enkel voor zelfstandigen die aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Je startte minder dan 3 maanden geleden als zelfstandige in hoofdberoep.
  • Je was minstens 45 jaar oud in de maand waarin je startte als zelfstandige.
  • Je zaak is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
  • Je slaagde voor een pre-starterstraject. 
  • De dag voor je startte als zelfstandige in hoofdberoep, was je ingeschreven bij VDAB als werkzoekende en had je recht op een werkloosheidsuitkering. 

Vanaf 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 geldt de leeftijdsvoorwaarde van 45 jaar echter niet, en kunnen dus ook jongere ondernemers van deze premie gebruik maken.

Bedrag

Deze transitiepremie wordt maandelijks toegekend voor een maximum van 24 maanden.

Het bedrag van deze premie wordt om budgettaire redenen verminderd. De ondernemers jonger dan 45 jaar zullen vanaf 1 april meteen het lagere bedrag ontvangen, voor de andere ondernemers geldt het lagere bedrag tussen 1 juni 2021 en 31 maart 2022.

 

Werknemers >45 jaar vóór 1/6/21

Werknemers >45 jaar na 1/6/21

OF

Werknemers <45 jaar

Maanden

Bedrag per maand (niet-geïndexeerd)

Bedrag per maand (niet-geïndexeerd)

1 - 3

1.000 euro

500 euro

4 - 6

900 euro

450 euro

7 - 9

800 euro

400 euro

10 - 12

700 euro

350 euro

13 - 15

600 euro

300 euro

16 - 18

500 euro

250 euro

19 - 21

400 euro

200 euro

22 - 24

300 euro

150 euro

De transitiepremie mag niet gecumuleerd worden met subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen toegekend door andere gewestoverheden dan de Vlaamse overheid.

Aanvraag

De aanvraag zal gebeuren via het departement WSE van de Vlaamse overheid via volgende link.

 

Bron:

  • Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat  betreft de doelgroep en premiebedragen;
  • https://www.vlaanderen.be/transitiepremie/transitiepremie-wat-en-voor-wie

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.