De maximaal beschikbare marge voor de loonontwikkeling 2021-2022= 0,4 %.

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

Om de twee jaar brengt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een verslag uit, waarin de beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling wordt vastgelegd. Voor de periode 2021-2022 is de beschikbare marge gelijk aan 0,4 %.

Om dit percentage te bekomen baseert de CRB zich enerzijds op de vooruitzichten inzake de ontwikkeling van de loonkosten in de buurlanden en de automatische loonindexering in België. Ze houdt anderzijds ook rekening met de mogelijke loonkloof tussen België en 3 referentielanden (Duitsland, Nederland en Frankrijk). De coronaviruscrisis zorgde dit jaar bovendien voor een extra moeilijkheidsgraad bij het bepalen van het percentage.

Interprofessioneel akkoord (IPA)

Met deze marge van 0,4 % gaat de groep van 10 vervolgens aan de slag om de loonnorm definitief vast te leggen in het tweejaarlijks interprofessioneel akkoord.

Belangrijk om te weten is dat de marge vastgelegd door de CRB een maximale marge voor de loonkostenontwikkeling is. De sociale partners kunnen naar aanleiding van hun onderhandelingen dus niet beslissen om een hoger percentage toe te passen. Zij kunnen enkel de 0,4 % bevestigen of een lager percentage toekennen.

De loonnorm bepaalt hoeveel de loonkost mag stijgen gedurende een periode van 2 jaar, i.c. van 01.01.2021 tot en met 31.12.2022.

Opmerking: Baremaverhogingen op basis van anciënniteit, normale bevorderingen of individuele categorieveranderingen waarop uw werknemers recht hebben en de gegarandeerde indexverhogingen worden hier nog bovenop toegekend.

Wij volgen dit onderwerp stipt voor u op en zullen niet nalaten u onmiddellijk te informeren van zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.

 

Bron: Technisch Verslag over de maximaal beschikbare marge voor de ontwikkeling van de loonkosten: https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2021-01-14-05-03-51_CCE20210100Rapporttechnique2020.pdf.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.