De betaalde sportbeoefenaar: loongrens van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De betaalde sportbeoefenaar wordt omschreven als diegene die zich ertoe verbindt deel te nemen aan of zich voor te bereiden op een sportcompetitie of -exhibitie, onder het gezag van een ander persoon en dit tegen een loon dat een bepaalde loongrens overschrijdt. Voor de berekening van dit bedrag houdt men rekening met alle looncomponenten (vast loon, premies, onkostenvergoedingen, …).

Jaarlijks wordt deze loongrens vastgesteld bij Koninklijk Besluit. Voor de periode van 1 juli 2017 t.e.m. 30 juni 2018 bedraagt deze loongrens € 10.200.

Periode

€ /jaar

Van 01/07/2013 tot 30/06/2014

€ 9.208

Van 01/07/2014 tot 30/06/2015

€ 9.400

Van 01/07/2015 tot 30/06/2016

€ 9.600

Van 01/07/2016 tot 30/06/2017

€ 9.800

Van 01/07/2017 tot 30/06/2018

€ 10.200

Gevolgen van de overschrijding van de loongrens

Personen die deze loongrens overschrijden worden onweerlegbaar vermoed onderworpen te zijn aan de sociale zekerheid. Personen beneden deze loongrens worden slechts bij de RSZ aangegeven, indien ze werken in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen dat zij werken onder het gezag van een ander persoon tegen een loon dat hoger is dan een zuivere vergoeding ter dekking van de kosten die eigen zijn aan de werkgever.

Inwerkingtreding

Deze loongrens is van toepassing vanaf 1 juli 2017 t.e.m. 30 juni 2018.

Bron: Koninklijk Besluit van 17 mei 2017 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, B.S. 30.05.2017.

Auteur: Anne Ghysels

31/05/2017