De betaalde sportbeoefenaar: loongrens van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014

Auteur: Filip Borgers
Datum:

De betaalde sportbeoefenaar wordt omschreven als diegene die zich ertoe verbindt deel te nemen of voor te bereiden op een sportcompetitie of -exhibitie, onder het gezag van een ander persoon en dit tegen een loon dat een bepaalde loongrens overschrijdt. Voor de berekening van dit bedrag houdt men rekening met alle looncomponenten –vast loon, winstpremies, onkostenvergoedingen, … .

Jaarlijks wordt deze loongrens vastgesteld bij koninklijk besluit. Voor de periode van 1 juli 2013 t.e.m. 30 juni 2014 bedraagt deze loongrens 9.208 euro.

periode

€ /jaar

€ /maand

van 1/7/2012 tot 30/6/2013

9.027

752,25

van 1/7/2013 tot 30/6/2014

9.208

767,33

Personen die deze loongrens overschrijden worden onweerlegbaar vermoed onderworpen te zijn aan de sociale zekerheid. Personen beneden deze loongrens worden slechts bij de R.S.Z. aangegeven, indien ze werken in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. D.w.z. dat zij werken onder het gezag van een ander persoon tegen een loon dat hoger is dan een zuivere vergoeding ter dekking van de kosten die eigen zijn aan de werkgever.

Deze loongrens is van toepassing vanaf 1 juli 2013 t.e.m. 30 juni 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, B.S. 30.05.2013.

Auteur: Filip Borgers

03/06/2013