De aanpassingen van de lonen voor januari 2018 zijn online!

Datum:

De aanpassingen van de lonen voor januari 2018 zijn beschikbaar.

Raadpleeg de rubriek Loonaanpassingen volgens de sociale actualiteit.

Ter herinnering, de huidige indexcijfers van de consumptieprijzen (officiële index, gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex) zijn beschikbaar in de rubriek Prijzenindex.

In de sectorale informatie krijgt u meer details over de arbeids- en loonvoorwaarden voor de belangrijkste activiteitensectoren.