Coronavirus Waals Gewest: nieuwe vergoeding voor discotheken - vergoeding 24

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 05/01/2022 - 08:05
Laatste update: 05/01/2022 - 08:06

Als gevolg van de nieuwe beslissing om discotheken te sluiten, kent de Waalse regering kent u een nieuwe vergoeding toe als u de activiteit van discotheek, dancing of dergelijke uitoefent.

Deze vergoeding kan worden aangevraagd volgend op de vergoeding 23 (zie onze Infoflash van 29 november 2021).

Mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u de vergoeding aanvragen op het Waalse platform www.indemnitécovid.wallonie.be vanaf 24 december 2021.

De wettekst is nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen. In de hieronder meegedeelde informatie kunnen nog wijzigingen worden aangebracht.

Hebt u recht op deze vergoeding?

Om recht te hebben op deze vergoeding, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:  

  • Een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest vóór 1 oktober 2021;
  • Een zeer kleine, kleine of middelgrote onderneming zijn of een natuurlijke persoon zijn die socialezekerheidsbijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep;
  • Uw activiteit uitoefenen onder de NACE-code 56.302;
  • Niet meer dan € 200.000 steun hebben ontvangen gedurende de laatste drie belastingjaren.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De vergoeding is forfaitair. Het bedrag van de vergoeding wordt vastgesteld op basis van uw personeelsbestand.

Het personeelsbestand is het gemiddeld aantal werknemers, in 2019 tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst in de gezamenlijke bedrijfszetels van uw onderneming die overeenstemmen met de arbeidseenheden (JAE), berekend op grond van de DmfA-aangiften voor de 4 kwartalen van 2019.

Uw personeelsbestand

Bedrag van de vergoeding

0

€ 8.000

> 0 tot < 10

€ 12.000

10 tot < 50

€ 18.000

50 en ˂ 250

€ 24.000

Als uw onderneming in 2020 opgericht is, wordt uw personeelsbestand berekend over het gemiddelde van het aantal werknemers in het jaar waarin de onderneming is opgericht.

Als uw onderneming in 2021 is opgericht, wordt de categorie "0 VTE" in aanmerking genomen, mits aan de voorwaarden is voldaan.

Deze vergoeding wordt slechts eenmaal toegekend per onderneming.

Wat moet u doen?

U moet uw vergoeding aanvragen op  www.indemnitécovid.wallonie.be (vergoeding 24) vanaf 24 december 2021 tot en met 23 januari 2022.

Bron: www.indemnitécovid.wallonie.be  

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.