Coronavirus: uitstel betaling bedrijfsvoorheffing

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus, konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Ontdek ze hieronder.

Automatisch uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing

Ondernemingen krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing, zonder boetes of interesten te moeten betalen, voor de volgende aangiftes:

Betaling voor

Termijn verlengd tot

Maandaangifte  - februari 2020

13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020

15 juni 2020

Andere steunmaatregel inzake bedrijfsvoorheffing

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunnen ondernemingen voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. Zie onze infoflash van 11 maart 2020 voor meer info.

Diverse fiscale steunmaatregelen

Naast de bovenstaande steunmaatregelen op vlak van bedrijfsvoorheffing werden nog diverse andere maatregelen genomen:

  • uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020;
  • uitstel voor het indienen van de btw-aangiften;
  • uitstel voor betaling btw;
  • extra termijn voor betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Meer informatie vindt u in het bericht op de website van de FOD Financiën.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.