Coronavirus: tijdelijke werkloosheid en een feestdag

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Veel werknemers zijn tot 19 april 2020 tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht Covid-19. Tijdens deze periode van tijdelijke werkloosheid genieten ze tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Hoe zit het met de feestdag van 13 april 2020, paasmaandag, die in deze periode valt? Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, legt alles uit.

Regel

De werknemer behoudt het recht op het loon, ten laste van de werkgever, voor de feestdag die valt in de periode van 14 dagen die volgt op de aanvang van de schorsing van de arbeidsprestaties wegens de tijdelijke gevolgen van een geval van overmacht.

Praktisch

Er kunnen zich twee situaties voordoen.

Volledige schorsing

Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig geschorst wordt in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Covid-19, moet de werkgever het loon betalen voor de feestdag die valt in de periode van 14 dagen die volgt op de aanvang van deze schorsing.

Gedeeltelijke schorsing

Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk geschorst wordt in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Covid-19, worden werkdagen afgewisseld met dagen tijdelijke werkloosheid.

In dat geval moet de ‘14-dagenregel’ worden toegepast voor elke nieuwe effectieve schorsing, d.w.z. voor elke nieuwe dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Covid-19 die volgt op een werkdag.

Het loon voor de feestdag die binnen deze periode van 14 dagen valt, is ten laste van de werkgever.

Voorbeeld - De werknemer wordt tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht Covid-19 van vrijdag tot en met dinsdag, elke week tussen 1 april 2020 en 19 april 2020. Anderzijds werkt hij wel degelijk op woensdag en donderdag. De werkgever betaalt de feestdag van 13 april 2020.

Tot slot

De berekening om te bepalen of het loon voor de feestdag al dan niet ten laste is van de werkgever, kan van werknemer tot werknemer verschillen.

De hierboven beschreven regels zullen bovendien ook van toepassing zijn op de feestdagen die vallen in de maanden na april 2020 in geval van verlenging van de maatregelen van de regering.

Bron: Koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.