Coronavirus: telewerken sterk aanbevolen

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Datum:

Telewerken is een van de maatregelen die worden genomen in de strijd tegen het coronavirus.

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020 heeft een ministerieel besluit van 28 juli 2020 bepaald dat telewerken sterk wordt aanbevolen:

  • bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben
  • en voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Als telewerk niet wordt toegepast, dient de werkgever nog steeds:

  • de passende maatregelen te nemen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen als het gaat om een niet-essentiële onderneming of vereniging;
  • de passende maatregelen te nemen om, in de mate van het mogelijke, de regels van social distancing toe te passen als het gaat om een onderneming van de cruciale sectoren of een essentiële dienst.

Opgelet! Op andere niveaus kunnen door de bevoegde autoriteiten aanvullende preventieve maatregelen worden genomen. Dit is het geval in de provincie Antwerpen waar “telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is”.

Bron: Ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S., 28 juli 2020, 3e editie; www.cathyberx.be.