Coronavirus: RSZ: telewerken heeft nog steeds geen invloed

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 23/06/2021 - 13:30
Laatste update: 23/06/2021 - 13:32

In voorgaande infoflashes hebben we u geïnformeerd dat het toegenomen gebruik van telewerk als gevolg van het coronavirus niet in aanmerking wordt genomen bij de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

Deze periode van telewerk wordt geneutraliseerd sedert 13 maart 2020 en dit zowel voor werknemers als zelfstandigen.

De maatregel werd recent verlengd tot 31 december 2021.

Voor fiscale informatie over dit onderwerp verwijzen we naar onze infoflash van 23 juni 2021.

Bron: https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/archief.html

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.