Coronavirus: RSZ: bijzondere afbetalingsplannen verlengd

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De mogelijkheid om aan de RSZ een bijzonder afbetalingsplan te vragen om de betaling van uw bijdragen uit te stellen, wordt verlengd voor het 1e kwartaal 2022.

Deze maatregel werd in 2020 genomen en werd al verschillende keren verlengd tot het 4e kwartaal van 2021. Gezien de aanhoudende gezondheidscrisis wordt deze maatregel opnieuw verlengd voor het 1e kwartaal van 2022.

Het specifieke aan dit (zogenaamd ‘bijzondere’) afbetalingsplan dat tijdens de coronacrisis ingevoerd werd, is dat er geen sancties worden toegepast, mits de modaliteiten nageleefd worden.

Dit afbetalingsplan moet worden aangevraagd op de website van de RSZ. U moet het aanvraagformulier invullen. In het vak ‘Uw motivatie’ moet u toelichten op welke manier uw onderneming financieel is getroffen door het coronavirus.

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor uw RSZ-bijdragen aangegeven voor het 1e kwartaal van 2022, voor uw bijdragen jaarlijkse vakantie voor het dienstjaar 2021 en voor uw vervallen rechtzettingen van bijdragen tot 30 juni 2022 (met uitzondering van de door de RSZ ambtshalve vastgestelde bijdragen in geval van een ontbrekende, onvolledige of onjuiste DmfA).

Bovendien zal de forfaitaire vergoeding die normaliter verschuldigd is door werkgevers die hun driemaandelijkse voorschotten te laat betalen, niet gelden voor voorschotten voor het 1e kwartaal 2022.

De wettekst hierover is nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad. Deze zou nog wijzigingen kunnen bevatten.

Bron: wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de coronapandemie, artikels 38 en volgende.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.