Coronavirus: hoe zit het met de werkuitkeringen in het Waals Gewest?

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Het Franstalig Waals Gewest beperkt de impact van de gezondheidscrisis op zijn steunmaatregelen voor de werkgelegenheid "Impulsion - 25 ans"-regeling en "Impulsion 12 mois +"-regeling.

Beide maatregelen zijn activeringen van een werkuitkering die voor een bepaalde tijd van toepassing zijn.

Wanneer een werknemer die aangeworven is in het kader van een "Impulsion - 25 ans"-regeling en "Impulsion 12 mois +"-regeling in de periode tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020 tijdelijk werkloos wordt gesteld, wordt de toekenning van de werkuitkering en de periode waarvoor de werkuitkering wordt toegekend, opgeschort.

De voorwaarden van deze opschorting worden besproken binnen de Forem. Deze zullen worden geïntegreerd in de rekenmachine op de website www.forem.be voor uw betrokken werknemers.

 

Bron: Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 51 van 16 juni 2020 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, B.S.  26.06.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.