Coronavirus: hoe zit het met de werkuitkeringen in Brussel?

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt de impact van de gezondheidscrisis op zijn steunmaatregelen voor de werkgelegenheid Activa Brussels en Activa verminderde arbeidsgeschiktheid.

Beide maatregelen zijn activeringen van een werkuitkering die voor een bepaalde tijd gelden.

Wanneer een werknemer die aangeworven is in het kader van een Activa Brussels of een Activa met verminderde arbeidsgeschiktheid in de periode tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020 tijdelijk werkloos wordt gesteld, wordt de toekenning van de werkuitkering en de periode waarvoor de werkuitkering wordt toegekend, opgeschort.

De voorwaarden van deze opschorting worden besproken binnen Actiris. Actiris deelt deze persoonlijk per post aan u mee voor uw betrokken werknemers.

We vragen u om deze informatie met ons te delen, zodat we onze programma's kunnen aanpassen voor de betrokken werknemers.

 

Bron: besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie, B.S. 13.05.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.