Coronavirus: het Waalse Gewest voorziet nieuwe steunmaatregelen

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Als gevolg van de laatste maatregelen van de regering-De Croo heeft de Waalse regering gisteren nieuwe steun aangekondigd. We geven hieronder meer uitleg bij het persbericht over de steun voor de horeca- en dienstenchequesector. 

Een specifieke vergoeding voor ondernemingen uit de horeca 

Naar aanleiding van de aankondiging van het Overlegcomité om cafés en restaurants vier weken te sluiten en om de rechtstreekse economische impact van deze maatregel te verminderen, heeft de (Waalse) regering beslist een specifieke vergoeding toe te kennen aan ondernemingen in de volgende (sub)sectoren:

NACE-code

Beschrijving van de activiteit

56.101

Eetgelegenheden met volledige bediening

56.102

Eetgelegenheden met beperkte bediening

56.301

Cafés en bars

56.309

Andere drinkgelegenheden

Om in te spelen op de vraag van de sector heeft de (Waalse) regering de wens uitgesproken dat deze regeling rekening zou houden met de grootte van de ondernemingen, op basis van het personeelsbestand in voltijdse equivalenten (VTE). De bedragen van de tegemoetkoming worden als volgt onderverdeeld:

Aantal VTE's

0

1-4

5-9

10+

€ 3.000

€ 5.000

€ 7.000

€ 9.000

Meer steun voor sectoren die nog steeds stilliggen 

Eind september kondigde de (Waalse) regering een ondersteuningsmechanisme aan voor zelfstandigen en ondernemingen die nog steeds stilliggen, met name de evenementensector, de reisorganisatoren, busmaatschappijen, foorkramers, ... De ondernemingen komen in aanmerking voor steun als ze een daling van 60% van hun kwartaalomzet aantonen (3e kwartaal 2020 in vergelijking met het 3e kwartaal 2019).

Dit systeem hield rekening met zowel de omzet van de ondernemingen/zelfstandigen als met hun grootte op het vlak van hun personeelsbestand (aantal voltijdse equivalenten). Gezien de aanhoudende crisis heeft de regering beslist om:

- De tegemoetkoming op te trekken van 15% naar 30% van de kwartaalomzet (3e kwartaal)

- Het minimumbedrag van de tegemoetkoming te verdubbelen van € 1.500 naar € 3.000

- De verschillende grensbedragen te verhogen:

 

Minimumbedrag van de tegemoetkoming:

Grensbedrag 1 (0 VTE)

Grensbedrag 2 (1-9 VTE)

Grensbedrag 3 (10<50 VTE)

Grensbedrag 4 (50 en + VTE)

€ 3.000

€ 5.000

€ 10.000

€ 20.000

€ 40.000

De volgende sectoren komen in aanmerking:

NACE-code

Beschrijving van de activiteit

49.310

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

49.390

Overig personenvervoer te land

56.210

Catering

56.302

Discotheken, dancings en dergelijke

59.140

Vertoning van films

74.109

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers (ontwerp van expositiestands)

74.201

Activiteiten van fotografen

74.209

Overige fotografische activiteiten

77.293

Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden

77.294

Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en

schoeisel

77.296

Verhuur en lease van bloemen en planten

77.392

Verhuur en lease van tenten

79

Activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsactiviteiten en aanverwante activiteiten;

82.300

Organisatie van congressen en beurzen

90

Creatieve activiteiten, kunst en amusement

93.211

Exploitatie van kermisattracties

De sectoren die onder de volgende NACE-codes vallen komen voortaan ook in aanmerking voor de regeling:

NACE-code

Beschrijving van de activiteit

93.299

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

478

Markt- en straathandel

49.320

Exploitatie van taxi’s

 

Steun aan de dienstenchequesector 

De heropflakkering van COVID-19 zal een zware economische en sociale impact hebben. Om grote sociale drama's te voorkomen, om de 40.000 werkneemsters in de dienstenchequesector financieel te ondersteunen en om de verliezen als gevolg van nieuwe geannuleerde diensten te compenseren, heeft de (Waalse) regering beslist om voor oktober een forfaitair bedrag van € 5.000 toe te kennen per onderneming met maatschappelijke zetel in Wallonië. Voor november en december zal een maatregel ter compensatie van bezoldigde maar niet gewerkte uren worden ingevoerd om de werkneemsters aan het werk te houden.

Bron: www.gouvernement.wallonie.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.