Communiefeest en klein verlet: altijd recht?

Auteur: Lies Planckaert
Datum:

De maand mei is bij uitstek  de maand van de eerste en plechtige communies. U zal naar aanleiding van deze feesten ongetwijfeld geconfronteerd worden met de vraag of uw werknemers recht hebben op klein verlet.

Bepaalde familiegebeurtenissen geven inderdaad recht op één of meerdere dagen afwezigheid van het werk met behoud van loon. Wanneer een kind van de werknemer zijn plechtige communie doet, dan heeft de werknemer recht op één dag klein verlet, namelijk de dag van de plechtigheid. Indien het feest plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, dan kan het klein verlet opgenomen worden op de activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of er op volgt. Een deeltijdse werknemer die op geen van beide dagen werkt, verliest zijn recht op klein verlet indien er in de onderneming van maandag tot vrijdag gewerkt wordt.

Het recht op kort verzuim geldt enkel voor de plechtige communie en de vrijzinnige tegenhanger ervan, maar niet voor een eerste communie of een lentefeest. Het geldt zowel voor een eigen kind van de werknemer, als voor een kind van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.

Indien een werknemer gebruik wil maken van het recht op klein verlet naar aanleiding van een communiefeest, zal hij u vooraf moeten verwittigen.

Het paritair comité waartoe u behoort kan een gunstigere regeling voorzien. Voor meer informatie kan u steeds bij uw klantenbeheerder terecht.

Auteur: Lies Planckaert

23/04/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.