Binnenkort een sterker vrijwilligersstatuut?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Vanaf de herfst zouden één miljoen vrijwilligers een sterker een duidelijker statuut moeten krijgen.
Het gaat om vrijwilligers die zich inzetten in verenigingen met socio-culturele, jeugd- en sportactiviteiten, in maatschappelijke dienstverlening en in de zorgsector.

Het vrijwilligersstatuut wordt geregeld door de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. De bedoeling van deze wetgeving is om de vrijwilligers te beschermen.

In de praktijk stellen we echter vast dat bepaalde artikelen van deze wet moeilijk te interpreteren zijn en daardoor voor problemen zorgen.

Om die onduidelijkheden weg te werken hebben de ministers De Block en Peeters voorgesteld om een aantal aanpassingen te doen aan het statuut van de vrijwilligers.

Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op de volgende punten:

  • de fietsvergoeding die vrijwilligers zouden kunnen genieten, net zoals loontrekkende werknemers;
  • de occasionele geschenken die aan vrijwilligers worden aangeboden zouden, onder bepaalde voorwaarden, niet meer worden beschouwd als inkomsten en niet meer worden verrekend in de maximabedragen voor vergoedingen;
  • het beroepsgeheim waaraan de vrijwilligers zouden kunnen worden onderworpen binnen de grenzen die zijn bepaald door de organisaties die een beroep doen op hen.

Deze voorstellen worden momenteel besproken in de Hoge Raad voor Vrijwilligers en de Nationale Arbeidsraad.

Bronnen: Een miljoen vrijwilligers in België krijgen een duidelijker en sterker statuut, persbericht, 1 maart 2017, www.deblock.belgium.be; website van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, hogeraadvrijwilligers.belgium.be.

Auteur: Catherine Mairy

05/04/2017