Betaald educatief verlof – wijzigingen voor het schooljaar 2013-2014

Auteur: Filip Borgers
Datum:

Het nieuwe schooljaar 2013-2014 is intussen gestart. Tijd dus voor een overzicht van de nieuwigheden m.b.t. het betaald educatief verlof.

1. Begrenzing van het loon

In principe heeft de werknemer recht op de betaling van zijn gebruikelijke loon voor de uren en dagen afwezigheid in het kader van het betaald educatief verlof. Dit loon kan echter worden begrensd. De werkgever is niet verplicht om deze begrenzing door te voeren, maar hij heeft wel de mogelijkheid hiertoe.

Voor het schooljaar 2013/2014 werd de loongrens vastgesteld op 2.760 EUR.

Voorbeeld: Een werknemer verdient maandelijks 3.400 EUR. Tijdens de maand december is hij drie dagen afwezig in het kader van betaald educatief verlof.

  1. 3.400 – [(3.400 x 3/13) / 5 x 3] =

3.400 – 470,7692 =

2.929,23 EUR

  1. (2.760 x 3/13) / 5 x 3 =

382,15 EUR

Voor de maand december ontvangt de werknemer een brutoloon van:

2.929,23 + 382,15 = 3.311,38 EUR

2. Forfaitaire terugbetaling

Op voorwaarde dat hij een volledig dossier inlevert bij de F.O.D. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, heeft de werkgever recht op een (gedeeltelijke) terugbetaling van de door hem gedragen kosten. Sedert enkele jaren heeft de werkgever recht op een forfaitair bedrag voor elk uur betaald educatief verlof dat hij heeft toegestaan. Voor het schooljaar 2013/2014 beloopt dit bedrag vermoedelijk 22,09 EUR.

De termijn voor terugbetaling van dit bedrag is anderhalf jaar. Deze termijn vangt aan op 1 januari van het jaar waarin de opleiding wordt beëindigd. Dit houdt in dat wanneer een opleiding bijvoorbeeld stopt op 12 mei 2013, u uw schuldvordering nog kan indienen t.e.m. 30 juni 2014. Na deze termijn is de vordering verjaard en kan het bedrag niet meer worden gerecupereerd.

3. Werkgeversbijdrage voor betaald educatief verlof

Vanaf het vierde kwartaal 2013 t.e.m. het derde kwartaal 2014 blijft de specifieke werkgeversbijdrage behouden op 0,04%. Vanaf het vierde kwartaal 2014 wordt de werkgeversbijdrage verhoogd naar 0,05%.

Bron: Persbericht van de Ministerraad d.d. 6 september 2013.

Auteur: Filip Borgers

23/09/2013