Betaald educatief verlof: loongrens voor het schooljaar 2017-2018

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Voor de afwezigheden in het kader van educatief verlof heeft de werknemer recht op de betaling van zijn normaal loon op de gebruikelijke vervaldata. Dit loon is evenwel begrensd tot een bepaald bedrag (behoudens akkoord van de werkgever om dit bedrag niet toe te passen).

Dit bedrag is vastgelegd op € 2.871 voor het schooljaar 2017-2018 en werd geïndexeerd ten opzichte van de voorgaande schooljaren (€ 2.815 voor het schooljaar 2016-2017).

Bron: koninklijk besluit van 17 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 5 januari 2018

Auteur: Anne Ghysels

18/01/2018