Betaald educatief verlof: loongrens 2019-2020

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Voor de afwezigheden in het kader van educatief verlof heeft de werknemer recht op de betaling van zijn normaal loon op de gewone tijdstippen. Dit loon is evenwel begrensd tot een bepaald bedrag (behoudens akkoord van de werkgever om dit bedrag niet toe te passen).

Het bedrag blijft ongewijzigd ten opzichte van het vorige schooljaar en bedraagt 2.928 euro voor het schooljaar 2019-2020 (van 1 september 2019 tot 30 juni 2020).

Bron:  Koninklijk besluit van 15 maart 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 26 maart 2020.