Betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de terugbetalingsaanvragen moeten vroeger worden ingediend

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Vanaf het schooljaar 2017-2018 hebben de werkgevers 1 jaar in plaats van 1,5 jaar de tijd voor het indienen van hun terugbetalingsaanvragen in het kader van het betaald educatief verlof voor hun werknemers die werken in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vroeger

Tot het schooljaar 2016-2017 moest elke terugbetalingsaanvraag voor een werknemer die werkzaam is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden ingediend vóór 30 juni van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het schooljaar is geëindigd.

Voorbeeld: een aanvraag voor een betaald educatief verlof genomen in het schooljaar 2016-2017 moest vóór 30 juni 2018 worden ingediend bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Nu

Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt deze termijn verkort. De aanvraag zal moeten worden ingediend vóór 31 december van het jaar waarin het schooljaar eindigt.

Voorbeeld: een aanvraag voor een betaald educatief verlof genomen in het schooljaar 2017-2018 moet worden ingediend vóór 31 december 2018.

Bron: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juni 2018 houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie, B.S. 20.06.2018.

Auteur: Anne Ghysels

13/07/2018