Belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

De vergoedingen die clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doeleinden aan hun onbezoldigde vrijwilligers toekennen als forfaitaire terugbetalingen van kosten worden verondersteld werkelijke kosten te dekken en zijn derhalve niet belastbaar wanneer zij bepaalde door de belastingadministratie vastgelegde grensbedragen niet overschrijden.

De belastingadministratie heeft zopas bevestigd dat de grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen voor het aanslagjaar 2017 (vergoedingen toegekend vanaf 1 januari 2016) 32,71 euro per dag en 1.308,38 euro per jaar bedragen. De bedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2015.

Bron: 15e addendum dd. 15.01.2016 bij de Circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 (AAFisc nr. 8/2003) dd. 05.03.1999)

Auteur: Isabelle Caluwaerts

05/02/2016