Bedrijfsvoertuigen : indexering van de CO2-bijdrage op 1 januari 2014

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Sinds 1 januari 2005 bestaat er een patronale solidariteitsbijdrage op de bedrijfsvoertuigen die is gebaseerd op het CO2-uitstootgehalte. Deze patronale bijdrage die elke maand wordt berekend, moet driemaandelijks aan de RSZ worden betaald binnen dezelfde termijnen als de termijnen voor de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers.

Concreet wordt de bijdrage berekend op basis van het CO2-uitstootgehalte van het voertuig en een forfaitair bedrag dat afhangt van het soort brandstof en elk jaar op 1 januari wordt geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2014 is de formule voor de berekening van de patronale solidariteitsbijdrage op de bedrijfsvoertuigen de volgende (onder voorbehoud van bevestiging door RSZ):

Soort brandstof

Basisformule

Indexeringscoëfficiënt

Benzine

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 768] / 12} x

1,2048

Diesel

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 600] / 12} x

LPG

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 990] / 12} x

Elektrisch

€ 20,83 x

De indexeringscoëfficiënt wordt immers opgetrokken van 1,1920 in 2013 naar 1,2048 op 1 januari 2014.

Vanaf 1 januari 2014 mag het bedrag van de CO2-bijdrage bovendien in geen geval lager zijn dan € 25,10 voor de voertuigen die niet elektrisch worden aangedreven.

Voorbeeld: De werknemer gebruikt een bedrijfsvoertuig SKODA SUPERB, 1.6 CRDTI Classic voor privédoeleinden. De brandstof die wordt gebruikt is diesel. Het uitstootgehalte voor deze categorie van voertuigen bedraagt 130 g/km. In 2014 zal de CO2-bijdrage gelijk zijn aan € 57,23 per maand (= (((130 x 9) – 600) / 12) x 1,2048), € 171,69 per kwartaal.

Auteur: Peggy Criel

07/10/2013