Bedrijfsvoertuigen: coëfficiënt CO2-bijdrage lichtjes gecorrigeerd

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In tegenstelling tot wat we aankondigden in onze Infoflash van 26 oktober 2016 heeft de RSZ de berekeningsformule voor de patronale solidariteitsbijdrage op de bedrijfsvoertuigen lichtjes gecorrigeerd.

In plaats van 142,45 zal de coëfficiënt 142,46 bedragen.

Volgende formule is van toepassing vanaf 1 januari 2017:

Type brandstof

Basisformule

Indexeringscoëfficiënt

Benzine

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 768] / 12} x

Vermenigvuldigd met 142,46 dan gedeeld door 114,08

Diesel

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 600] / 12} x

Lpg

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 990] / 12} x

Elektrisch

€ 20,83 x

Het minimumbedrag van de CO2-bijdrage voor de voertuigen die niet elektrisch worden aangedreven blijft vastgesteld op € 26,01 vanaf 1 januari 2017.

Bron: RSZ; Infoflash van 26 oktober 2016.

Auteur: Anne Ghysels

20/02/2017