Arbeidsmigratie vanaf 1 januari 2019 – single permit Vlaanderen: lijst van knelpuntberoepen

Auteur: Yves Stox
Datum:

U wilt een arbeider van buiten de Europees Economische Ruimte tewerkstellen in België? In theorie is dat mogelijk, maar de strenge voorwaarden maken dat in de praktijk bijna onmogelijk. Vlaanderen brengt daar verandering in. In de andere deelstaten blijven de oude regels gelden.

Vlaanderen biedt middengeschoolden vanaf 1 januari 2019 makkelijker toegang tot de arbeidsmarkt. Er is namelijk geen arbeidsmarktonderzoek vereist en een akkoord met het thuisland evenmin.

De functie moet dan wel op een lijst van knelpuntberoepen staan. Dat is een dynamische lijst die om de twee jaar herbekeken worden in functie van de noden op de arbeidsmarkt.

Welke jobs staan er op de knelpuntenlijst?

Hieronder vindt u de 20 knelpuntberoepen ondergebracht in vijf categorieën:

Besturen van voertuigen en machines

 1. bestuurder trekker-oplegger
 2. vrachtwagenbestuurder met aanhangwagen
 3. vrachtwagenbestuurder vaste wagen
 4. bestuurder bouwplaatsmachines
 5. kraanbestuurder

Onderhouden van voertuigen en machines

 1. onderhoudsmecanicien
 2. onderhoudsmecanicien van bedrijfs- of vrachtwagens
 3. technicus voertuigen
 4. technieker werf-, landbouw- en hefmachines

Installeren, monteren en onderhouden van elektrische, elektronische en sanitaire installaties

 1. bordenbouwer
 2. industrieel elektrotechnisch installateur, technicus industriële installaties, technicus ontwerper industriële automatisering of technicus industriële automatisering
 3. installateur van datacommunicatienetwerken
 4. onderhoudselektricien, technicus elektronische installaties, technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica
 5. onderhoudstechnicus verwarmingsinstallaties of monteur centrale verwarmingsinstallaties
 6. pijpfitter
 7. residentieel elektrotechnisch installateur
 8. sanitair installateur

Voeding

 1. chef-kok
 2. slager

Verzorging

 1. zorgkundige

Belgische minimumloon en sociale zekerheid

De werknemers die zo’n knelpuntberoep uitoefenen treden in dient van de Belgische werkgever. Werkgever en werknemer sluiten dus een Belgische arbeidsovereenkomst. Detacheren kan voor deze werknemers niet.

Dat betekent dat de (sectorale) barema’s gelden. De werknemer zal dus ook onderworpen worden aan Belgische sociale zekerheid.

Bron: Ministerieel besluit van 19 dec 2018 houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat (BS 29 januari 2019).